Solutions v Marketing Logistics

ZPRACOVÁNÍ VRÁCENÝCH ZÁSILEK

Zpracování vrácených zásilek je jedním z faktorů úspěchu zásilkového a internetového obchodu.

Kvalita a jistota jsou s ohledem na individuální požadavky zákazníka garantovány prostřednictvím Dohod o úrovni poskytovaných služeb (SLA).

Přijetím a vybalením vrácených zásilek od zákazníka začíná celý procesní řetězec počínaje kontrolou úplnosti a funkčnosti, vyrovnáním zákaznických účtů, přes čištění, balení až po opětovné naskladnění zboží. Naší zásadou je, aby příští zákazník obdržel produkt „jako nový“ bez jakýchkoli známek použití či opotřebení, přičemž je kladen důraz na to, aby nedocházelo ke znehodnocování zboží více, nežli je nezbytně nutné.

NAŠE SLUŽBY V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ VRÁCENÝCH ZÁSILEK:

 • Centrální příjem a vybalení
 • Kontrola úplnosti a funkčnosti
 • Posouzení/kontrola kvality
 • Klasifikace
 • Vyrovnání zákaznických účtů
 • Čištění/ oprava
 • Refreshing zboží
 • Zabalení a přiřazení návodů ke zboží
 • Označení a roztřídění
 • Přeprava/opětovné naskladnění

PŘÍNOS PRO VÁS

 • Kvalita a jistota (SLA)
 • Jistota zpracování komplexních zakázek
 • Krátká doba zpracování
 • Rychlá disponibilita
 • Výhoda optimalizovaných nákladů díky efektivitě a synergii

KOMPLETACE ZÁSILEK

Kompletace zásilek znamená manuální přípravu zboží pro prodej zákazníkovi od začátku do konce tak, aby produkt vynikl a odlišil se od konkurence.

Naše manuální práce od kontroly jednotlivých produktů, individuálního sestavení dle požadavků na základě prodejního návodu až po montáž produktů vytvářejí „unikáty“. Z výroby urazí produkty často dlouhou cestu a nejsou mnohdy v ideálním stavu pro prodej. Tyto produkty jsou v našem úseku kompletace zásilek náležitě upraveny pro prodej koncovému zákazníkovi.

NAŠE SLUŽBY V OBLASTI KOMPLETACE ZÁSILEK:

 • Tvoření setů
 • Kompletování
 • Co-packing
 • Etiketování
 • Opatření cenovkou
 • Osazování prodejních displejů
 • Přípravné montáže/skládání produktů
 • Svařování a zajištění k přepravě
 • Příprava zboží k následnému prodeji
 • Žehlení

PŘÍNOS PRO VÁS

 • Kvalita a jistota (SLA)
 • Jistota zpracování komplexních zakázek
 • Krátká doba zpracování
 • Rychlá disponibilita
 • Výhoda optimalizovaných nákladů díky efektivitě a synergii

FULFILLMENT

Fulfillment nabízí možnost zmapování celého logistického procesu v oblasti zásilkového obchodu včetně předcházejících a navazujících činností.

Fulfillment v našem pojetí je složen z volitelně sestavitelných, procesních článků jako je přejímka zboží, předávání informací o aktuálních skladových zásobách, přikládání reklamních předmětů, informační servis nebo například řízení plateb.

NAŠE SLUŽBY V OBLASTI FULFILLMENTU:

 • Kontrola zboží
 • Skladová evidence/inventury
 • Skladování
 • Příjem objednávek
 • Pick &Pack/balíkové přílohy
 • Frankování a odesílání
 • Přeprava a doručování
 • Informační servis a vystavení faktur
 • Řízení plateb
 • Řízení vrácených zásilek

PŘÍNOS PRO VÁS

 • Kvalita a jistota (SLA)
 • Jistota zpracování komplexních zakázek
 • Krátká doba zpracování
 • Rychlá disponibilita
 • Výhoda optimalizovaných nákladů díky efektivitě a synergii

VALUE ADDED SERVICES

Value Added Services poskytují přidanou hodnotu ve vztahu k přeshraničnímu zásilkovému obchodu a komplexním požadavkům na logistické procesy.

Nad rámec standardních služeb v Markeiting Logistics poskytujeme mimo jiné celní odbavování, koordinování zákaznických akcí, železniční transporty nebo také službu zásobování náhradními díly.

VALUE ADDED SERVICES:

 • Zpracování sběrných dat
 • Tarifování/celní odbavení
 • Zákaznické akce
 • Koordinace přepravy
 • Transporty po železnici
 • Zásobení náhradními díly
 • Fulfillment ve Švýcarsku
 • Řízení vrácených zásilek ve Švýcarsku
 • Poštovní doručování

PŘÍNOS PRO VÁS

 • Kvalita a jistota (SLA)
 • Jistota zpracování komplexních zakázek
 • Krátká doba zpracování
 • Rychlá disponibilita
 • Výhoda optimalizovaných nákladů díky efektivitě a synergii