Certifikáty

ISO 14001

Podnikový environmentální management – ekonomicky a efektivně Systém environmentálního managementu podle ISO 14001, který je platný a uznávaný po celém světě, Vám poskytuje rámec pro dobrovolný rozvoj opatření v oblasti ochrany životního prostředí – od šetření energie, přes ochranu klimatu až po likvidaci odpadů.

QuLs DDV

Poskytovatelé adresných služeb v oblasti DDV-Councils DirectMail Services a List Council se obzvláště v oblastech ochrany dat, bezpečnosti dat a kvality zavázali dodržovat rozsáhlé a zákonem stanovené požadavky překračující standardy na kvalitu a služby (Qualitäts- und Leistungsstandards – QuLS).