Tiráž

Údaje podle § 5 TMG (Telemediengesetz / spolkový zákon o elektronických informačních a komunikačních službách) a podle § 13a, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

KS-Europe s.r.o.
Komenského 598
CZ-332 03 Šťáhlavy

Společnost zastoupena

panem Peterem Zieglerem (CEO)
paní Janou Juhovou
panem Jochenem Hoffmannem

Kontakt

Telefon + 49 721 991 2050
Telefax + 49 721 9919 1699
E-Mail: info@ks-europe.com

Zápis v rejstříku

Zápis v obchodním rejstříku .
Rejstříkový soud: Krajský soud v Plzni
Spisová značka: oddíl C, vložka 7777

IČO

63990474

DIČ

Daňové identifikační číslo podle § 27a Umsatzsteuergesetz (spolkový zákon o dani z přidané hodnoty): CZ 63990474

Zodpovědný za obsah podle § 55 ods. 2 RStV (Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien / spolková Státní smlouva pro rozhlas a elektronické informační a komunikační služby)

pan Jan Dvořák
Komenského 598
332 03 Šťáhlavy
Tel.: +42 377 862 111
Fax: +42 377 862 113
E-Mail: datenschutz@ks-europe.com

Zdroj: Generátor pro impressum na adrese www.e-recht24.de

Vyloučení odpovědnosti

Odpovědnost za obsah

Obsah našich stránek byl vypracován s největší pečlivostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však nemůžeme nést odpovědnost. Jakožto poskytovatel služeb jsme podle § 7 odst.1 TMG zodpovědní za vlastní obsah na těchto stránkách podle všeobecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni kontrolovat zprostředkované nebo uložené cizí informace nebo zjišťovat skutečnosti, které by poukazovaly na nezákonnou činnost. Povinnost odstranit nebo zablokovat užívané informace podle všeobecných zákonů zůstává tímto nedotčena. Takováto odpovědnost je však možná teprve od okamžiku zjištění konkrétního porušení práva. V případě zjištění příslušného porušení práva bude tento obsah neprodleně odstraněn.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto také nemůžeme za tyto cizí informace nést žádnou odpovědnost. Za obsah stránek, na které je odkazováno, je vždy odpovědný příslušný nabízející nebo provozovatel stránek. Stránky, na které je odkazováno, byly v okamžiku vytvoření odkazu prověřeny z hlediska možného porušení práva. V okamžiku vytvoření odkazu nebyl zjištěn žádný nezákonný obsah. Permanentní obsahová kontrola stránek, na které je odkazováno, však není bez konkrétního podezření na porušení zákona možná. V případě zjištění porušení práva příslušné odkazy neprodleně odstraníme.

Autorské právo

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránky podléhají českému a německému autorskému právu a také souvisejícím právním předpisům. Kopírování, zpracovávání, šíření a jakékoliv jiné využívání za hranicemi autorského práva vyžaduje písemný souhlas příslušného autora resp. zhotovitele. Stahování a kopie této stránky jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční využití. Pokud nebyl obsah těchto stránek vytvořen provozovatelem, je třeba dodržovat autorská práva třetích osob. Obsah třetích osob musí být jako takový vyznačen. Pokud byste však přesto zaznamenali porušení autorského práva, prosíme Vás o jeho oznámení. V případě zjištění porušení práva příslušné odkazy neprodleně odstraníme.

Ochrana dat

Využívání našich webových stránek je zpravidla možné bez zadávání osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách sbírány osobní údaje (například jméno, poštovní nebo emailová adresa), děje se tak, pokud možno, vždy na dobrovolné bázi. Tyto údaje nejsou bez Vašeho výslovného souhlasu předávány třetím osobám. Se všemi osobními údaji je vždy zacházeno důvěrně, tj. jako s osobními údaji a v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů.

Bližší informace naleznete v oddíle Ochrana dat.

Upozorňujeme, že přenos dat po internetu (např. při komunikaci přes e-mail) může vykazovat bezpečnostní nedostatky. Dokonalá ochrana dat před přístupem třetích osob není možná.

Důrazně odmítáme využívání kontaktních údajů, které byly zveřejněny v rámci povinnosti uvedení v bodě Impressum, ze strany třetích osob s cílem zasílání výslovně nevyžádané reklamy a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si jasně vyhrazují právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. prostřednictvím spamových zpráv.

Design a uspořádání: k.media – Medienagentur
Návrhy a realizace: 48design – Agentur für neue Medien