O nás

KS-Europe s.r.o. – Přední specialista na služby v Evropě!

KS-Europe je již více než 35 let Vaším partnerem v oblasti Marketing Logistics a reklamních zásilek.

Nabízíme flexibilní řešení v oblasti Marketing Logistics a reklamních zásilek pro zásilkový a online obchod, E-Commerce, Multi-Channel, Start-Ups, velké podniky, reklamu do domácností, kamenné obchody, tiskárny, nakladatelství a agentury.

Orientace na zákazníka:

V centru našich aktivit vždy stojí zákazník. Nabízíme stálou vysokou kvalitu a vynikající servis. Dokážeme přesvědčit spoluprací založenou na upřímnosti a skvělým poměrem ceny a výkonu.

Nasazení našich zaměstnanců:

Každý zaměstnanec je pro nás důležitý, protože svým zodpovědným jednáním zásadním způsobem přispívá k úspěchu našeho podniku. Každodenní spolupráce mezi zaměstnanci je založena na vzájemné úctě a respektu ke každé jednotlivé osobě a její kultuře.

Odpovědnost:

KS neakceptuje nedůstojné pracovní podmínky. Při veškerém rozhodování a jednání v obchodních záležitostech dodržujeme platné zákony a ostatní směrodatné předpisy.

Respekt vůči obchodním partnerům:

Vztah s našimi obchodními partnery je dán důvěrou, upřímností a spolehlivostí. Při jednání s nimi se vždy chováme tak, aby nevznikly žádné osobní závislosti či dokonce závazky.

Dlouhodobá perspektiva naší ekologické odpovědnosti:

Ekologická odpovědnost podniků není v našich očích žádnou krátkodobou úlohou, která se přizpůsobuje aktuálnímu společenskému naladění. Jsme naopak názoru, že musí být dlouhodobě zajištěno zachování našeho životního prostředí díky zodpovědnému zacházení s přírodními zdroji a minimalizaci zatížení životního prostředí. K našim úkolům patří tedy také pravidelná kontrola technologického vývoje na trhu v souvislosti s efektivností využívání energií a s ekologickou přijatelností. Tímto způsobem jsme neustále informováni o aktuální úrovni znalostí a stavu technologií v oblastech naší obchodní činnosti. My ze společnosti KS neustále dbáme při našich aktivitách na platné zákony o životním prostředí, aktivně sledujeme aktuální diskuze na toto téma a jednáme tak, jak to vyžadují národní a mezinárodní požadavky. To samé platí pro všechny ostatní požadavky v oblasti ochrany životního prostředí, které vyplývají z naší obchodní činnosti.